Sukladno odluci Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspisivanju i provedbi javnog poziva općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, od veljače 2022. godine, prijavom na navedeni javni poziv Općini Koprivnički Bregi dodijeljena su financijska sredstva u iznosu od 220 tisuća kuna  za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Ovakva financijska potpora  će uvelike podići kvalitetu odgojno-obrazovnog rada, povećati mogućnosti veće ponude programa za djecu i roditelje. Odgajatelji i ostali djelatnici u dječjem vrtiću imat će bolje uvjete za rad, a roditelji će biti potaknuti na ostanak na području Općine i na taj način doprinijeti gospodarskom razvoju Općine Koprivnički Bregi. Trenutno na području Općine ne postoji objekt koji bi zadovoljavao sve potrebe stanovništva s područja cijele općine za adekvatnim predškolskim odgojem, što doprinosi negativnom trendu iseljavanja iz tog područja. Da bi se takav negativan trend zaustavio ili smanjio, u Općini Koprivnički Bregi potrebno je ulagati u odgojno-obrazovnu infrastrukturu. Sva takva ulaganja bi mladim obiteljima omogućila bolje uvjete za život, ali i motivaciju da osnivaju obitelj na području Općine Koprivnički Bregi.

Financiranje dječjeg vrtića imat će pozitivan utjecaj na cjelokupnu zajednicu jer se ulaganje u mlade smatra ulaganjem u budućnost, a to je ono što je potrebno u ruralnim područjima u kojima prevladava staro stanovništvo, a prisutan je i trend iseljavanja. Odgajateljima i ostalom osoblju vrtića omogućit će se bolji uvjeti za rad sa svom potrebnom opremom. Nabavit će se nova igrala i materijali potrebni za odgojno-obrazovni rad. Roditelji će svoju djecu moći bezbrižnije ostavljati u adekvatnom i bolje opremljenom vrtiću. Ponudit će se kraći programi za obrazovanje djece, kao i razne radionice.

Scroll to Top
Skip to content