15129952 1015819645194455 377515787 nOpćina Koprivnički Bregi raspisala je natječaj za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za zanimanje stručna suradnica u izradi razvojnih i EU projekata, u trajanju od 12 mjeseci. Dijana Šimunić iz Glogovca time je postala nova zaposlenica Općine nakon što je utvrđeno da ispunjava sve tražene uvjete za radno mjesto. Dijana je sveučilišna prvostupnica novinarstva, generacija 2015./2016. Početkom listopada ove godine pridružila se općinskom timu koji ju upoznaju sa radom i funkcioniranjem Općine, svim njenim sastavnicama i područjima djelovanja.

Važan naglasak uz sveobuhvatno znanje poslovanja Općine, stavlja se i na fondove Europske unije. Glavni zadatak Dijani će biti pružanje savjetodavne pomoći pri pripremi, sastavljanju i koordiniranju projekata Općine te projekata Udruga koje žele aplicirati na natječaje raspisane za crpljenje financijskih sredstava iz fondova.
Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita. Stoga, Dijana će se osposobljavati i usavršavati za samostalan rad u svrhu prikupljanja potrebnih znanja i vještine za polaganje ispita, ali i buduću karijeru.

Scroll to Top Skip to content