U pripremi je NOVI broj Lista Općine Koprivnički Bregi.

Obavještavamo sve Udruge i društva s područja Općine da materijale za list dostave do 1. prosinca 2015. godine na mail adresu georg@georg.biz.hr.

Scroll to Top
Skip to content