Općina Koprivnički Bregi provela je postupak jednostavne nabave za nabavu uređaja za klimatizaciju Društvenog doma u Koprivničkim Bregima.

Izabrana je najpovoljnija ponuda ponuditelja MEGAinst j.d.o.o. za instalaciju, trgovinu i usluge u iznosu 4.791,60 eura za tri klima uređaja.

Klime su montirane 3. ožujka 2023. godine u prostor Društvenog doma u Koprivničkim Bregima.

Scroll to Top
Skip to content