Dana 27. rujna 2023. godine u prostorijama Općine Koprivnički Bregi sklopljen je Ugovor o nabavi opreme za dječje igralište u Dječjem vrtiću Potočić u Koprivničkim Bregima sa direktoricom Miom Caper poduzeća Betaprom d.o.o. iz Koprivnice, te Ugovor o vršenju stručnog nadzora sa UOIG Igor Kolar iz Koprivnice.

Ugovorena je isporuka i montaža opreme za dječje igralište u ukupnoj vrijednosti 31.941,93 eura.

Ovaj projekt je sufinanciran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Scroll to Top
Skip to content