Udruga žena Bregi osnovana je davne 1976. godine te je svojim radom doprinosila općini Koprivnički Bregi punih 33 godine. Kod samog osnivanja brojila je veliki broj odnosno 100-njak članica, no s godinama taj broj je opadao te sada u udruzi djeluje 20 aktivnih članica. Predsjednica udruge je Irena Margetić, tajnica je Suzana Bukvić i blagajnica je Snježana Kuhar. Dobrom voljom članica, udruga je jako aktivna te svojim radom doprinosi razvoju kulture u Općini, ali pomaganju onima kojima je pomoć najpotrebnija. Svake godine redovito u suradnji sa župnikom i Općinom posjećujemo bolesne te socijalno ugrožene obitelji kojima prilikom blagdana darivamo pakete. Jedan od najvećih uspjeha naše udruge je osnivanje Folklorne sekcije na kojoj se bazirao sav rad i trud udruge. Tijekom cijele godine članice razvijaju suradnju s ostalim županijskim udrugama na način da se posjećuju i druže. Između puno susreta koje smo ostvarili ove godine, predstavljali smo Općinu Koprivnički Bregi na maskenbalu u Benkovcu gdje smo osvojili prvo mjesto. Jednom godišnje (za cvjetnu nedjelju) održavamo izložbu cvijeća i prodaju kolača. Redovito posjećujemo Podravske motive gdje prezentiramo kolače koje pečemo u udruzi i naravno našu Bregovsku pitu. Ove godine bile smo i na Renesansnom sajmu u Zagrebu gdje smo na Trgu bana Jelačića prodavale kolače. Svake godine odlazimo na izložbu cvijeća u Zagreb na Bundek gdje naše članice koje se bave proizvodnjom cvijeća, mogu steći još više iskustva proizvodnje cvijeća. Prije 12 godina Udruga žena je bila pokretač manifestacije Dani zelja u Bregima. Osnovale smo mažoretkinje i plesnu skupinu. Povodom Majčinog dana organizirale smo proslavu Majčinog dana. Redovito jednom ili dva pute godišnje posjećujemo počasne ili bolesne članice. Sukladno našem Planu i programu rada kroz izlete i rekreaciju posjećujemo razna mjesta u našoj domovini. Rado se pridružujemo svakoj akciji i pomažemo svim kojima je to potrebno.

Irena Margetić, predsjednica udruge žena Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content