Neposredno nakon teškog i razornog potresa koji je pogodio područje Banije, a posebno Petrinju, Glinu i okolna sela, organiziran je niz aktivnosti u našoj općini za pomoć mještanima na pogođenim područjima.

Naši mještani, DVD Koprivnički Bregi, DVD Glogovac, općinski Crveni križ, poduzetnici, OPG-i, Općina, svi su se uključili na razne načine u osiguranju hitne pomoći ljudima na područjima koja su najviše stradala i kojima su srušeni njihovi domovi ili su postali neupotrebljivi za stanovanje. 

Tako je firma „Škoda-lim“ uz pomoć mještana i članova DVD-a Kopr. Bregi i Glogovac sanirala krovišta na kućama u Hrastovici kod Petrinje, čime je omogućeno ljudima koji su spavali u vozilima i šatorima da uđu ponovno u svoje domove. Tom prilikom je DVD-u Hrastovica uručena i novčana donacija od 10.000 kn koju su prikupili članovi DVD-a Kopr. Bregi i Glogovac. 

U organizaciji općinskog Crvenog križa, općinskog Stožera Civilne zaštite i Općine Koprivnički Bregi, u Vatrogasnom domu u Koprivničkim Bregima i Društvenom domu u Glogovcu organiziralo se prikupljanje prehrambenih, higijenskih i medicinskih potrepština. Mještani su se odazvali u velikom broju i prikupljena su tri puna vozila raznih potrepština koja su dostavljena stanovnicima pogođenih područja. 

U organizaciji DVD-a Koprivnički Bregi organizirana je kupnja i prikupljanje građevnog materijala na lokaciji OPG-a Habi, gdje su prikupljene velike količine crijepa, letvi, dasaka, cementa, cigli, čavli i drugog materijala. 06.01. ujutro je iz Koprivničkih Bregi krenula kolona s više kamiona u koje je utovaren građevni materijal, kao i vozilo sa članovima DVD-a Koprivnički Bregi i Glogovca. Građevni materijal dostavljen je i istovaren na više unaprijed dogovorenih lokacija u selima Mošćenica, Sela i Hrastovici u okolici Petrinje i Siska.

Općina Koprivnički Bregi sudjelovala je u navedenima akcijama kupnjom dijela prehrambenih i medicinskih potrepština i cementa u isporuci građevinskog materijala, kao i angažmanom djelatnika na terenu. Osigurana je i pomoć obitelji koje je trenutno u Koprivničkim Bregima, a kojoj je teško oštećen dom u potresu.

Iskazano je veliko zajedništvo svih mještana u našoj općini i velika želja da se pomogne ljudima koji su ostali praktički bez svega u nekoliko minuta.

Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pomogli u svim prethodno navedenim aktivnostima, od doniranja financijske pomoći i paketa sa raznim potrepštinama, do osobnog angažmana u prijevozu i istovaru materijala i radovima na sanaciji krovišta i oštećenih objekata. Mještani iz svih naselja općine pokazali su veliko srce i sigurno će ga pokazati i u budućnosti, jer su štete nažalost ogromne i trebati će pomoć u narednim tjednima i mjesecima stanovnicima svih mjesta najteže pogođenih potresom.

Mario Hudić, načelnik Općine Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content