U Koprivničkim Bregima završena je nadogradnja vrtića, koja je obuhvaćala izgradnju dodatne prostorije i nove funkcionalne natkrivene terase. 

Ishođena je uporabna dozvola, a realizacijom ovog projekta se omogućuje otvaranje druge jasličke grupe u novoj pedagoškoj godini i time povećava kapacitet vrtića.

Uz jasličku grupu, vrtiće će i dalje pohađati djeca u starijoj mix grupi od 4-6 godina.Obje grupe biti će popunjene, što pokazuje opravdanost ulaganja u ovaj projekt i olakšava upis i prijevoz djece u vrtić mještanima naše općine. 

Vrijednost radova iznosila je cca. 610.000 kn sa PDV-om, pri čemu je Općina na natječaju Ministarstva demografije dobila 181.000 kn, a ostatak radova isfinancirala je iz Proračuna. 

Također, trenutno se izvode radovi na obnovi i prekrivanju krovišta starog dijela škole u Bregima, sa novom izolacijom i crijepom na kompletnoj površini.

To je bilo nužno s obzirom na dotrajalost starog krovišta koje je postalo i opasno za učenike, pa je Koprivničko-križevačka županija adekvatno reagirala na upozorenje ravnateljice škole i osigurala financijska sredstva za izvođenje radova. 

Općina Koprivnički Bregi kontinuirano ulaže u infrastrukturu za odvijanje predškolskog i školskog odgoja pa možemo reći da ja ona sada na visokom nivou i da djeca koja pohađaju vrtić i osnovne škole u Koprivničkim Bregima i Glogovcu imaju zaista kvalitetne uvjete za obrazovanje i rad, kao i njihove odgajateljice, učiteljice i učitelji. Ulaganje u obrazovanje i buduće generacije je važno za ostanak mladih obitelji s djecom u svim naseljima naše općine, pa i doseljavanje novih, kako bi osigurali dugoročne pozitivne demografske trendove i potakli mlade da ostanu živjeti u sredinama u kojima su odrasli i proveli lijepe i nezaboravne školske trenutke. 

Općina Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content