Općina Koprivnički Bregi  završila je radove na projektu: „Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Glogovac (Ulica Stjepana Radića i Dugačko Brdo)“. Izvođenjem radova na održavanju nerazvrstane ceste u Ulici Stjepana Radića i Dugačko brdo u naselju Glogovac, kčbr. 2357 i 2358, k.o. Glogovac željelo se doprinijeti podizanju razine javne usluge i ujednačavanju komunalnog standarda u Općini Koprivnički Bregi. Realizacijom projekta povećana je sigurnost sudionika u prometu, što u konačnici doprinosi podizanju kvalitete života stanovnika Općine Koprivnički Bregi. Također je potaknuta revitalizacija Općine i poboljšana dostupnost infrastrukture. Doprinijelo se lakšem i sigurnijem kretanju stanovništva, sigurnosti djece, starijih osoba kao i svih ostalih sudionika u prometu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 84.189,48 €. Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Scroll to Top
Skip to content