Obnova crkve Sv. Roka i svečano misno slavlje na prvu nedjelju Došašća

Rokovo

U nedjelju 29. 11. 2009. godine predvođeno je svečano misno slavlje uz delegata varaždinske biskupije preč. Mirka Horvatića i uz župnika vlč. Josipa Koščaka u župi Sv. Rok u Koprivničkim Bregima. Svečanost je održana povodom blagoslova postavljenih vitraja, dovršenih konzervatorsko – restauratorskih radova na zidnom osliku svetišta, te u znak sjećanja na našeg pokojnog glazbenika Vladu Dolenca. Na misnom slavlju vlč. Josip Koščak izložio je cijeli proces obnove crkve:

na osnovu pregleda konzervatorske komisije iz Zagreba u 2005. godini zaključeno je da je crkva kao kulturna baština, kako izvana tako i unutra, jako oštećena kapilarnom vlagom i da treba što hitnije sanirati vlažne zidove. Nakon pribavljanja dokumentacije i raspisivanja natječaja, na crkvi su započeli radovi 2007. godine. Glavni izvođač radova za sanaciju vlage na zidovima bio je dipl. ing. elektrotehnike Stjepan Njegač i njegovo poduzeće MOD d.o.o. iz Koprivnice. Najprije su opkopani temelji uokolo crkve, izbetonirano je dno i postavljena je gromobranska traka. Iza toga je slijedilo žbukanje temelja, zaštita geotekstilom, usipana je gruba i fina drenaža, iskopano je sedam šahtova, dva drenažna bunara, a oborinske vode su spojene u kanal iza crkve. U 2008. godini očišćena je stara žbuka sa unutaršnjih zidova crkve do 3 metara u visinu, a nakon toga ostavljeno neko vrijeme da se suši. U lipnju 2009. godine unutarnji zidovi crkve su zatvoreni laserbergerovom žbukom, a nakon toga je počelo uređivanje svetišta crkve pod kontrolom konzervatora iz Bjelovara. S početkom konzervatorsko – restauratorskih radova na zidnom osliku svetišta otkriven je iluzionistički oltar koji je naknadnim intervencijama u većoj mjeri preslikan te skriven naknadno postavljenim drvenim oltarom. Arhitektonika iluzionističkog oltara se sastoji od kazetirane lučne atike koju nose dva para korintskih stupova iza kojih se u pozadini nalaze dvije niše smještene u visini stupova oltara. Naknadnim zahvatom koji je negirao iluzionistički oltar niše su oslikane tako da je s lijeve strane oltara u prvoj niši koju presijeca stup, smješten sv. Marko Križevčanin, a do njega sv. Barbara. S desne strane u niši koju presijeca stup, nalaze se sv. Nikola Tavelić i sv. Antun Padovanski. Tijekom rada javila se dilema o stupnju dovršenosti samog oslika s obzirom da je donji dio oltara od visine podnožja niša bio u potpunosti uništen kao i činjenica da su recentno oslikane niše skrivale stupove oltara. Nakon valorizacije i stručne procijene odlučeno je da će se sačuvani izvorni dijelovi iluzionističkog oltara obnoviti, a dijelovi koji se nalaze iza drvenog oltara restaurirati, što je i učinjeno. Zidne niše s likovima sv. Marka Križevčanina i sv. Nikole Tavelića prezentirane su prema izvornom stanju i aplicirane na nove vitraje u lađi crkve. Likovi sv. Barbare i sv. Antuna Padovanskog su restaurirani i ostali su na svojim mjestima. Time je ostvaren optimum u očuvanju povijesne izvornosti građevine. Prema riječima vlč. Josip Koščaka, planira se nastavak s radovima u lađi crkve, daljnji pronalazak oslika, čišćenje i retuširanje stropnih slika. Isto tako u planu je i popravak crkvenih orgulja, barokne propovjedaonice, te vanjska fasada. Nakon izlaganja o obnovi crkve, preč, Mirko Horvatić je blagoslovio vitraje. U nastavku misnog slavlja preč. Mirko Horvatić je istaknuo važnost prve nedjelje Došašća, jer je to vrijeme kad treba bdjeti i moliti, a poroke izbjegavati Svečanu misu su pratili klasični crkveni zbor Koprivnički Bregi i zbor mladih uz pratnju orguljašice Agate Puhalo, gitariste Marka Petras i pod vodstvom Milice Podunajec kojoj je župnik zahvalio na nesebičnom trudu i vođenju crkvenog zbora Velika zahvala upućena je svim donatorima i ostalima koji su sudjelovali u obnovi crkve:

– pročelniku Konzervatorskog odjela u Bjelovaru Milanu Pezelju na darovanih 90.000 kn prošle godine i 100 000 kn ove godine

– akademskom slikaru Robertu Mijaliću za izradu vitraja

– akademskoj slikarici Dubravki Uvodić za retuširanje baroknih oslika

– profesorici likovne umjetnosti Ivi Prpić za retuširanje baroknih oslika

– glavnom majstoru za restauratorske radove Zlatku Gencu

– dipl. ing. elektrotehnike za radove na sanaciji vlage zidova Stjepanu Njegaču

– županu Koprivničko – križevačke županije Darku Korenu na doniranih 40.000 kn 2008. godine i 30.000 kn 2009. godine

– biskupskom delegatu preč. Mirku Horvatiću za blagoslov i financijsku pomoć od strane varaždinske biskupije -u 2008. donirali su 150.000 kn, a ove godine 100.000 kn

– Posebna zahvala upućena je donatorima vitraja (ukupna cijena vitraja iznosila je 28.000 kn); obitelji Divjak za vitraj sv. Izidora, Ivici Petrišu i obitelji Tonklin za vitraj sv. Ivana Krstitelja, obitelji Felak za vitraj sv. Nikole Tavelića, bivšem načelniku Izidoru Galincu za inicijativu i sadašnjem načelniku Mariu Hudiću za ostvarenje vitraja sv. Marka Križevčanina, župniku Josipu Koščaku za vitraj blaženog Alojzija Stepinca i svim župljanima koji su dobrovoljnim prilozima donirali za vitraj sv. Roka.

– Značajnu pomoć u prikupljanju sredstava za obnovu crkve dali su i Udruga prijatelja kulture Vlado Dolenec, KUD Rudar Glogovac, DVD Rudar Glogovac, Udruga žena Glogovac i pokrovni sistem Bramac, odnosno koordinator gosp. Krešo Kranjčec.

– Svoj obol pri obnovi crkve dalo je i crkveno ekonomsko vijeće, čiji članovi savjesno i niz godina vjerno služe crkvi; Ivan Matiša, Zvonko Kovač, Dražen Sršić, Zvonko Habijanec, Stjepan Cvrtila, Safet Delić i Marijan Krapincu. Za sve donatore i sponzore, velečasni je organizirao svečani ručak. «Hvala vam svima, uzvratio vam Gospodin!» rekao je vlč. Koščak na kraju misnog slavlja.

 

Naši prvopričesnici i krizmanici

Primanje sakramenata Svete pričesti i Potvrde vrlo su značajni i odlučujući događaji u životu svakog djeteta i mlade osobe. 17.05.2009. u Glogovcu i 24.05.2009. u Koprivničkim Bregima učenici trećeg razreda naše škole prvi puta pristupili su Kristovom stolu i blagovali njegovo Presveto tijelo. Djeca su sa svojim učiteljicama, župnikom i vjeroučiteljicom pripremila prigodan program te zajedno sa svojim roditeljima vrlo veselo proslavila svoju Prvu svetu pričest. Ništa manje svečano i vrlo dostojanstveno naši su osmaši, 9.5.2009. primili sakrament Svete potvrde te tako zakoračili u svijet odraslih kršćana. Ponovno su posvjedočili svoju odluku za Krista i odlučili, zajedno sa svojim kumovima, slijediti ga i dalje! Svaki ovakav događaj prilika je da svi zajedno zastanemo, promislimo i krenemo dalje u život s odlukom da će nam dani biti ispunjeni vjerom i dobrim djelima. Nasmijana lica naše djece upravo su nam pravi poticaj za to!

Rosana Vucković

 

SRPNICA – Dan Glogovca

Svake godine, svake prve nedjelje u mjesecu srpnju, u Glogovcu se slavi dan sela, pučki rečeno “Srpnica”. Što zapravo znači “Srpnica”? Srpnica proizlazi iz naziva mjeseca srpanj kada se slave Marijine svetkovine, blagdani i spomen dani u svezi s vjerskim istinama, događajima iz života Majke Božje ili povijesti Crkve. Među inim crkvama u katoličkom svijetu i crkva u Glogovcu dobila je naziv po Mariji, Majci Božjoj “Majka Božja Srpanjska” još davne 1938. godine kada je počela biti građena na inicijativu ondašnjih vjernika i rudara, da bi tijekom rata bila dovršena, te poslije rata zapuštena. Šezdesetih godina je ponovno obnavljana, a 1994. godine uz pomoć vjernika i dobročinitelja zaposlenih u inozemstvu i proširena. U crkvi se između ostalih kipova nalazi i kip “Marije pomoćnice kršćana”, prema kojoj pobožnost potječe od samih korijena kršćanstva, a Mariju prepoznajemo kao pomoć ljudskog roda, koja je za vrijeme njezina zemaljskog života bila prepoznatljiva u konkretnom životu. Tradicija jednodušno tvrdi da su prvi kršćani u Mariji vidjeli najjaču pomoć Crkvi. To njezino poslanje nije prestalo ni onda kad je bila slavno uznesena na nebo. S neba Ona pomaže, blagoslivlja, štiti i čuva Svetu Crkvu. To je razlog zašto je svaki povijesni trenutak obilježen velikim Marijinim milostima i zašto Crkva uvijek s pouzdanjem u Mariji vidi svoju Majku, zagovornicu i pomoćnicu. No ove, 2009. godine imali smo posebno zadovoljstvo i čast slaviti Mariju, Majku Božju Srpanjsku, jer smo na 70-godišnjicu opstojnosti naše crkve istu obnovili i osvježili, a pohodio nas je i biskup naše Varaždinske biskupije mons. Josip Mrzljak. Što se tiče same obnove; uklonjena ja stara i dotrajala ograda i stepenište, izgrađena je nova ograda (cintor), izgrađene su nove stepenice do ulaza u crkvu, postavljene je i uređena nova staza oko crkve s istaknutim mjestima za postaje prilikom procesije, riješena je odvodnja oborinskih voda, porušene su dotrajale breze te zasađeni borici na obje lađe oko crkve, povučen je asfaltni sloj na dijelu ceste kod crkve te asfaltiran i sam prilaz u crkvu, uređen je okoliš te zasađeno ukrasno cvijeće. Po završetku navedenih radova prišlo se je i obnovi fasade, tako da je osvježena, nanovo obojana crkva, novi cintor, stepenište i ulazni slavoluk. U međuvremenu su i kupljene kućne orgulje, čime je dugotrajno riješen problem sviranja, odnosno animiranja misnog slavlja. Valja napomenuti da je za nabrojene radove utrošeno oko 100.000,00 kuna i to uglavnom iz sakupljenog trogodišnjeg obiteljskog dara, milodara i donacija vjernika te manjim djelom pomoći Općine i nekih udruga koje djeluju na području naselja Glogovac. Kao što je već spomenuto, ove godine pohodio nas je naš biskup mons. Josip Mrzljak, koji je uz prepunu crkvu vjernika predvodio misno slavlje. Prije samog početka slavlja, uz zvonjavu zvona, mladići i djevojke su u procesiji oko crkve, uz biskupa koji je blagoslivljao učinjene radove, nosili kip Marije pomoćnice kršćana, naše zaštitnice, zaštitnice sela Glogovac. Tijekom misnog slavlja biskup nije skrivao zadovoljstvo i oduševljenje okupljenim mnoštvom vjernika, kao i velikim poštovanjem i skrbi oko održavanja i uređenja Božjeg doma svih vjernika predvođenih velečasnim Josipom Koščakom i ekonomskim vijećem. Posebno je naglasio da je on kao mladi kapelan u Koprivnici tijekom šezdesetih-sedamdesetih godina dolazio u naše mjesto služiti mise i održavati vjeronauk, te da još uvijek čuva brevijar s popisom imena ondašnjih prvopričesnika i firmanika. Potrebno je spomenuti da je misno slavlje uveličalo uz orguljaša, i kulturno umjetničko društvo Rudar sa svojim tamburašima i pjevačkim zborom. Isto tako po završetku misnog slavlja kulturno umjetničko društvo je na platou ispred crkve, za sve vjernike i biskupa izvelo splet podravskih plesova. Po završetku slavlja vjernici su se razišli svojim kućama ugostiti i počastiti sve rođake i prijatelje, ljude dobre volje koji pohode naše mjesto na dan zaštitnice naselja Marije Majke Božje Srpanjske, pučki “Srpnice”. Uz opisano crkveno slavlje u našem selu se povodom Srpnice isto tako i održava nogometni turnir u organizaciji NK Rudara, te uz mnoštvo licitara i ringršpil u popodnevnim i večernjim satima žitelji sela se sa svojom gostima opuštaju i razveseljavaju na pučkoj veselici koju tradicionalno već niz godina organizira dobrovoljno vatrogasno društvo Glogovac. Stjepan Cvrtila, Član ekonomsko vijeća RKT župe Sv. Rok, filijala Glogovac

 

ROKOVO ili album uspomena na jedan dan

Bregovsko Rokovo, to naše i ne samo naše proštenje, naš najveći praznik, a i više od toga, više od obične riječi i događaja koji je duboko ostao utkan u živote svakoga našeg velikog i malog žitelja, događaj u godini kada su se svi trudili biti ljepši i da sve bude ljepše, dan kada su se pisale njihove i naše ljubavi, događaji koji se pamte, stvarne a ponekad i nestvarne životne priče. Priče koje se nasljeđuju generacijama koje su dio našeg stvarnog svijeta, priče o danu od kojeg do kojeg se kod nas živjelo i svi dani brojali. Bili smo sretni, stvarno sretni kad je naše Rokovo dolazilo, a polako tužni kad je ta naša kratka bajka odlazila. I danas kada neka nova djeca, pa i njihova djeca prolaze kroz sve te naše životne priče, željeli bi da i oni budu dio tog našeg i njihovog posebnog dana. U našim sjećanjima uvijek najvećega jer Rokovo je stvarni dio našeg odrastanja i načina života kroz generacije.

Tko je ustvari bio sv. Rok?

Sv. Rok je zaštitnik oboljelih od kuge i kolere, invalida, kirurga i životinja. Povijest govori, da prije nego što je navršio dvadeset godina ostao je bez oba roditelja. Poslije njihove smrti prodao je sva svoja dobra, a novac podijelio siromasima. Brinuo se za bolesnike oboljele od kuge, a sam je učinio nekoliko čudesnih ozdravljenja. Prema spisima mještani Bregi podigli su kapelicu Svetoga Roka još davne 1686. godine.

Tradicionalno, i ove godine 16.8. u Koprivničkim Bregima održana je proslava blagdana Sv. Roka, zaštitnika naše crkve i Općine. Središnji događaj proslave bila je svečana Sveta misa na kojoj je bilo nazočno mnoštvo vjernika iz Bregi i okolnih mjesta. Proštenje, uz druženje velikog broja žitelja naše Općine i gostiju potrajalo je u dobrom raspoloženju cijeli dan, pa sve do duboko u noć. 

Branko Mustaf

Scroll to Top Skip to content