Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Općina Koprivnički Bregi objavljuje dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u naselju Glogovac, evidencijski broj javne nabave: 1.

Prethodno savjetovanje traje od 22.02.2019. do 27.02.2019. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koje su objavljeni.

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Prilog 2.: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik

Projektno-tehnička-dokumentacija

Scroll to Top Skip to content