Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (˝Narodne novine˝ broj 144/21) i članka 30. Statuta Općine Koprivnički Bregi (˝Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije˝ broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21.- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 13. sjednici održanoj 1. kolovoza 2022. donijelo je izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu.

Scroll to Top
Skip to content