Na temelju članka 6. stavka 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15. i 112/18), članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/18. i 6/20) i članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 3/18. i 6/20) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 6. svibnja 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Koprivnički Bregi (postojeća trgovačka djelatnost)

Odluka o imenovanju povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 

Odluka o najpovoljnijoj ponudi

Scroll to Top Skip to content