Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13) i članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016., općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 11. listopada 2016. godine, raspisuje

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini 2016./2017.

Popratnu dokumentaciju preuzmite OVDJE

Scroll to Top
Skip to content