Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13) i članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016., općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 13. listopada 2017. godine, raspisuje

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini 2017./2018.

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ – MOLBA

Scroll to Top
Skip to content