Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13. i 3/18) i članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016., općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 17. listopada 2018. godine, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini 2018./2019.

preuzmite OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ  

Scroll to Top
Skip to content