Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21. – pročišćeni tekst) i članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016., općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 7. listopada 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini 2021./2022.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini 2021./2022.

Obrazac prijave preuzmite OVDJE.

Scroll to Top Skip to content