Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13, 3/18. i 6/20) i članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016., općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 1. listopada 2020. godine raspisuje

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini 2020./2021.

Preuzmite:

OBRAZAC PRIJAVE 

Scroll to Top Skip to content