Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11. i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Bregi raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto komunalni radnik, 1 izvršitelj/izvršiteljica, namještenik na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Preuzmite dokumente:

Obavijest i upute kandidatima za radno mjesto komunalnog radnika

Izjava kandidata o suglasnosti za korištenje osobnih podataka kandidata

Scroll to Top Skip to content