Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19), pročelnica Općine Koprivnički Bregi objavila je natječaj za: Prijam u službu višeg referenta za računovodstvene poslove – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Scroll to Top
Skip to content