Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi, Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Općine Koprivnički Bregi, na svojoj sjednici održanoj 14. studenoga 2018. godine, donijelo je

Listu reda prvenstva za stipendiranje studenata s područja Općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

Scroll to Top Skip to content