U nedjelju 11. ožujka 2018. godine Lovačko društvo „Zec“ Koprivnički Bregi je održalo 72. redovnu godišnju izvještajnu skupštinu društva.

Predsjednik Lovačkog društva „Zec“ gosp. Krešimir Rajtarić otvorio je skupštinu, minutom šutnje za sve preminule lovce i hrvatske branitelje.

Nakon toga je pozdravnim govorom pozdravio sve prisutne, a posebice gosta načelnika općine gosp. Maria Hudića i pročitao je dnevni red kojega su prisutni članovi jednoglasno usvojili.
Izvješće o radu društva podnio je predsjednik društva gosp. Rajtarić Krešimir gdje se posebno osvrnuo na rad lovaca na uređivanja prostorija Lovačkog doma, naporima i radu u lovištu kako bi se osiguralo dovoljno hrane za prehranu divljači preko zime. Pohvalio je uspješnost naših strijelaca koji se takmiče u disciplini trap te posebice dobru suradnju sa Općinom Koprivnički Bregi.
Izvješće o financijskom poslovanju podnio je blagajnik društva gosp. Tomiek Tomislav koji je istaknuo da je društvo poslovalo u okviru financijskih sredstava kojima raspolaže.
U ime nadzornog odbora izvješće je podnio gosp. Vujković Predrag, uz napomenu da nadzorni odbor nema primjedbu na rad društva.
Vođa streljačke ekipe gosp. Miroslav Varga posebno je pohvalio angažiranost streljačke ekipe koja predstavlja Lovačko društvo „Zec“ Koprivnički Bregi, a samim time i općinu na postignutim zavidnim uspjesima. Imamo dvije ekipe strijelaca jedna standardna, a jedna mlađa te su zajednički bili na 25 gađanja u našoj županiji kao i Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.
Predsjednik društva gosp. Rajtarić Krešimir je pročitao plan rada za 2018. gdje se nastavlja sa uređenjem Lovačkog doma, izgradnji novih lovno-tehničkih objekata za prihranu divljači te posebice uređenju postojećih remiza i sadnju hrane kako bi divljač imala hranu za slijedeću zimu, kao i pripremama za tradicionalno gađanje 15.08.2018.
Na kraju se svima prisutnima obratio načelnik Općine gosp. Mario Hudić, čestitao nam na uspješnom radu i dobrim rezultatima te nam zaželio puno uspjeha u ispunjavanju zadanih ciljeva.

Predsjednik LD „Zec“ Koprivnički Bregi, Krešimir Rajtarić

Scroll to Top
Skip to content