KUD RUDAR GLOGOVACPod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije i u organizaciji Županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga, u Đurđevcu je 19. lipnja 2015. godine održana 12. Županijska smotra dječjeg folklora.

Domaćini Smotre bili su članovi KUD-a „Petar Preradović“ iz Đurđevca. U programu je sudjelovalo 400 malih folkloraša i tamburaša iz osam dječjih grupa nižeg uzrasta :FA Koprivnica, KUD „Rudar“ Glogovac; KUD „Grgur Karlovčan “, Kalinovac; DIF Koprivnički Ivanec KUD Delovi; KUD Zrin, Legrad; KPD „Seljačka sloga“ Đelekovec ;KUD „Širine“ Novo Virje, te sedam dječjih grupa višeg uzrasta: KUD „Petar Preradović“ Đurđevac; FA Koprivnica; KUD Kalnik, KUD Prugovac ;KPD „Seljačka Sloga“ Đelekovec; KUD „Grgur Karlovčan“ Kalinovac; KUD „ Zvirišće“ Šemovci.

Na samom početku, svim sudionicima i posjetiteljima u prepunoj dvorani Doma kulture u Đurđevcu obratili su se zamjenica gradonačelnika grada Đurđevaca, Kristina Benko Markovica, prof., predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nada Šešić, dr. te zamjenik Župana gospodin Ivan Pal koji je ujedno i otvorio Smotru te istaknuo „kako je ova manifestacija posebnog značaja, jer upravo su ovi uzrasti najveći čuvari kulturne baštine našega kraja“.
Selektor dječje smotre, Andrija Ivančan, dipl. etnolog i polonist na završetku smotre rekao je : „Svim voditeljima čestitke i ohrabrenje u daljnjem radu jer upravo su voditelji dječjih grupa ti koji prvi djeci usađuju ljubav prema tradicijskoj kulturi i prema nasljeđu njihovih predaka. U vrijeme potpune medijske ignorancije sadržaja vezanih uz tradicijsku kulturu, upravo voditelji trebaju biti svjesni velike važnosti i odgovornost posla kojim se bave. Na tome im valja posebno zahvaliti.“
Odredio je grupe koje će predstavljati Koprivničko-križevačku Županiju:
1. KUD „ Zrin“, Legrad – 13.estival Folklora u Kutini
2. FA Koprivnica – Vinkovačke jeseni
3. KUD „Rudar“ Glogovac i KPD „Seljačka sloga“, Đelekovec – Đakovački vezovi

Scroll to Top
Skip to content