Poštovani mještani,
GKP Komunalac obavještava vas da u četvrtak, 15. listopada, svoj odvojeno prikupljeni otpad možete besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se od 7.30 do 8.30 sati nalaziti od društvenog doma u Jeduševcu, naselju u općini Koprivnički Bregi.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama

 

Scroll to Top
Skip to content