Komunalac Koprivnica obavještava mještane Općine Koprivničkih Bregi da je objavljen novi raspored odvoza otpada za 2022. godinu. Od siječnja 2022. godine vrijedit će novi raspored odvoza otpada, a svako kućanstvo dobit će obavijest s novim rasporedom odvoza.

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI (Koprivnički Bregi, Jeduševac, Glogovac) – RAJON 24
SRIJEDA – papir, plastika
ČETVRTAK – biorazgradivi otpad
PETAK – miješani komunalni otpad

Podsjećamo i da je odvoz glomaznog otpada u Općini Koprivnički Bregi 26. svibnja 2022. godine. Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili prijavnicu prema uputi koju su dobili poštom uz obračun odvoza otpada. Prijavnicu možete preuzeti i na internetskoj stranici Komunalca (https://komunalac-kc.hr/krupni-glomazni-otpad/), a potrebno ju je predati najkasnije do 19. svibnja 2022. godine (tjedan dana prije odvoza).

Scroll to Top
Skip to content