Za općinu Koprivnički Bregi je dana 22. rujna 2014. godine proglašena elementarna nepogoda radi šteta nastalih kao posljedica poplave.

Šteta se može prijaviti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela općine Koprivnički Bregi u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, a sa sobom svakako ponesite broj tzv. OIB.

Jedinstveni upravni odjel općine Koprivnički Bregi

ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE POPLAVA

Scroll to Top
Skip to content