rode

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije poziva Vas da se uključite u projekt “Bijela roda”i ostvarite potporu od 700,00 kn po gnijezdu rode.

Ukoliko na krovu stambenog ili gospodarskog objekta kojem ste Vi vlasnik imate gnijezdo rode možete dobiti potporu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Potpora služi kao participacija dijela troškova namijenjenih za popravak i sanaciju krovišta na kojem se to gnijezdo nalazi.Sve vlasnike objekata s područja Koprivničko-križevačke županije na čijim se krovovima nalaze gnijezda roda molimo da se do 30.09.2011. godine (od 7:00-15:00 sati) jave na broj telefona 048/621-790 ili na e-mail info@zastita-prirode-kckzz.hr .

Detaljne informacije o projektu “Bijela roda” kao i popis potrebne dokumentacije za ostvarivanje potpore možete pogledati na Internet stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na www.zastita-prirode-kckzz.hr.

Sanela Došen

Scroll to Top
Skip to content