U razdoblju od 1.7.2024. godine do 3.7.2024. godine provodit će se
tretman sustavne deratizacije na području Općine Koprivnički Bregi prema
sljedećem rasporedu: naselja Bregi i Jeduševac 1.7.2024. godine i 2.7.2024.
godine ; Glogovac 3.7.2024. godine.

Scroll to Top
Skip to content