Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1, od 10. ožujka 2016. godine, općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 4. studenog 2016. godine, donosi

Odluku o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2016./2017.

LISTA REDA PRVENSTVA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.

Scroll to Top
Skip to content