Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13. i 3/18) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1, od 10. ožujka 2016. godine,općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 28. listopada 2019. godine donosi

Odluku o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020.

LISTA REDA PRVENSTVA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Scroll to Top Skip to content