Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13, 3/18. i 6/20) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016. godine, općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 20. listopada 2020. godine donosi

Odluku o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2020./2021.

LISTA REDA PRVENSTVA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Scroll to Top
Skip to content