zeleni otok

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika, aluminij i staklo).

Da bi sumještanima omogućili da vrijedne sirovine sakupljaju odvojeno od kućnog otpada Općina Koprivnički Bregi postavila je 3 zelena otoka u Koprivničkim Bregima, Glogovcu i Jeduševcu za izdvojeno sakupljanje stakla, aluminija, plastike i papira. Na taj se način omogućuje  iskorištavanje tih vrijednih sirovina, smanjenje količine otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištima te se potpomaže u rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša.

Zeleni otoci su postavljeni na ovim odredištima:

Koprivnički Bregi – iza zgrade Općine, Glogovac – kraj Društvenog doma, Jeduševac – nasuprot Društvenog doma

Ovim se putem mole svi mještani Općine Koprivnički Bregi da razvrstavaju kućni otpad i odlažu na to predviđeno mjesto. 

Sanela Došen

Scroll to Top
Skip to content