Sukladno članku 20. i 26. Zakonao službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine” broj 86/08, 91/11. i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Scroll to Top
Skip to content