Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), koji se odnosi na provedbu postupka jednostavne nabave, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi te članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-17-1 od 12. travnja 2017. godine, naručitelj Općina Koprivnički Bregi, OIB: 32333277929, upućuje Poziv za dostavu ponude

NAZIV PROJEKTA „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u općini Koprivnički Bregi „Kolodvorska – Jug “

Dokumenti za preuzimanje:

TROŠKOVNIK

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Scroll to Top Skip to content