Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) koji se odnosi na provedbu postupka jednostavne nabave, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi te članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-17-1 od 12. travnja 2017. godine, naručitelj Općina Koprivnički Bregi, OIB: 32333277929, upućuje Poziv za dostavu ponude.

Predmet nabave je: „Izgradnja pješačke staze u Koprivničkim Bregima – Etapa 1“

Preuzmite dokumente:

Ponudbeni list

Troškovnik

Scroll to Top
Skip to content