Od predstavnika KC Voda dobili smo potvrdu ulaska u završnu fazu projekata izgradnje, odnosno proširenja vodovodne i kanalizacijske mreže u Glogovcu u Vinogradskoj ulici, Vinogradskom odvojku, Ulici Dugačko brdo i Voćarskoj ulici. Ukupna dužina produžetka vodovodne mreže po dionicama iznosi 1,365 km, a kanalizacijske mreže 1,795 km.

Na cijeli proces pripreme projekata i izdavanja građevinske dozvole utjecale su promjene zakonske regulative u Republici Hrvatskoj (usklađivanje sa zakonima Europske Unije) u posljednjih nekoliko godina na koje Općina i KC Vode nisu mogle utjecati, a zbog kojih se morala pripremati dodatna dokumentacija za svaki projekt.
Svi potrebni dokumenti i elaborati su pripremljeni i predani Županiji i nadležnom Ministarstvu, te se očekuje izdavanje građevinske dozvole u roku od najviše 45 dana.
Odmah nakon izdavanja građevinske dozvole počet će izvođenje radova po pojedinim dionicama i fazama kako je navedeno u projektima u prilogu, čime će mještani u navedenim ulicama dobiti mogućnost priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Mario Hudić, načelnik Općine Koprivnički Bregi

 Idejno Rješenje-Glogovac_Vodovod

Idejno Rješenje_Glogovac_Kanalizacija

 

Scroll to Top
Skip to content