Na području općine Koprivnički Bregi djeluju sljedeće udruge i društva:

Udruga žena Bregi

Udruga žena Glogovac

Udruga prijatelja kulture „Vlado Dolenec“

KUD Rudar Glogovac

Folklorna sekcija Koprivnički Bregi

Lovačko društvo „Zec“

Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Bregi

DVD Glogovac

Moto klub “Road Brothers” 

Ženski košarkaški klub “Bregi”

Scroll to Top
Skip to content