Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (N.N., br. 14/14, 115/18) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N., br. 142/12.) sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida.

U Općini Koprivnički Bregi vršimo upis za sve one koji se prvi put osposobljavaju za održivu uporabu pesticida te dopunski modul izobrazbe za sve one koji su završili izobrazbu 2014./2015. godine s obzirom da obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe. Obveznici izobrazbe za dopunski modul izobrazbe se mogu prijaviti i do godinu dana prije isteka valjanosti iskaznice.

Kod upisa potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice, potvrdu o položenom ispitu ili presliku iskaznice.
Cijena za dopunsko obrazovanje iznosi 230 kn, a osposobljavanje za prvi puta 330 kn.

Za sve informacije oko upisa kandidata obratite se na broj 091/2830-424 – Plantić Dejan

Scroll to Top
Skip to content