placeholder

Prostorni plan

Prostorni plan uređenja Općine Koprivnički Bregi – Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/20) preuzmite OVDJE III. …

Prostorni plan Pročitaj više »