Na temelju članka 30. stavka 2., a u svezi stavaka 3. i 4. istoga članka Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« 80/13, 41/14 i 107/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M05 »OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI«, PODMJERE 5.2. »POTPORA ZA ULAGANJA U OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA, NEPOVOLJNIM KLIMATSKIM PRILIKAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi

Prihvatljivi troškovi:
a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,
b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,
e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,
f) opći troškovi u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi 100 posto prihvatljivih troškova.

U Pravilniku su navedeni opći uvjeti prihvatljivosti prijavitelja, intenzitet potpore, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi kao i ostali uvjeti prema kojima će potencijalni korisnici prijavljivati svoje projekte. Natječaj iz Mjere 5 se očekuje uskoro, a do kraja godine trebali bi biti otvoreni i natječaji za mjere 4, 6 i 7.

Scroll to Top
Skip to content