Lokalna akcijska grupa „PODRAVINA“ provodi aktivnosti izrade Lokalne razvojne strategije koja se veže uz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.

Tijek same izrade strategije do sada je obuhvatio prikupljanje i analizu podataka za područje LAG-a PODRAVINA, odnosno 15 općina i Grad Đurđevac. Trenutno se radi na dovršavanju same strategije, odnosno određivanju ciljeva, prioriteta i mjera na temelju napravljenih analiza i potreba prostora. Sljedeće aktivnosti trebale bi biti javne rasprave po pitanju Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA“ za razdoblje 2014-2020.

Strategiju je važno donijeti kako bi bile opisane sve one Mjere iz Programa ruralnog razvoja koje će LAG raspisivati na svom području. Potencijalni korisnici su: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Jedinice lokalne samouprave, udruge, šumoposjednici, ustanove, fizičke osobe i ostali korisnici prihvatljivi po pojedinim Mjerama. Ukoliko neki projekt neće biti definiran kroz strategiju, neće se moći niti financirati iz Programa ruralnog razvoja preko LAG-a.

Vodeći se jednim od osnovnih načela LEADER pristupa odozdo prema gore želimo potaknuti sve stanovnike da se aktivno uključe u javne rasprave.

Radionice javne rasprave će se održati prema sljedećem rasporedu:

01.03. 2016. godine u 18.00 sati u Društvenom domu u Kloštru Podravskom za općine Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Ferdinandovac i Kalinovac i u Obrtničkom domu u Đurđevcu za Grad Đurđevac i općine Novo Virje, Virje i Molve

03.03. 2016. godine u 18.00 sati u Društvenom domu u Drnju za općine Drnje, Đelekovec, Peteranec, Koprivnički Ivanec i Gola i u Društvenom domu u Koprivničkim Bregima za općine Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski i Hlebine

Sadržaj ovoga oglasa je isključiva odgovornost LAG-a PODRAVINA i ne održava nužno stajališta EU.

Projekt je financiran je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.1 Pripremna pomoć u okviru Mjere 19 LEADER/CLLD

Scroll to Top
Skip to content