Mobilno reciklažno dvorište u lipnju će biti postavljeno na sljedećim lokacijama:

KOPRIVNIČKI BREGI – raskrižje Ulice Poljanec i Vinogradske kod zelenog otoka 23.6. (utorak) 12.45 – 13.45

GLOGOVAC – kod društvenog doma 23.6. (utorak) 14.00 – 15.00 sati

U mobilno reciklažno dvorište mogu se besplatno predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.) uz predočenje osobne iskaznice.

Scroll to Top
Skip to content