Nakon edukacije o prometu “Vidi i klikni” utvrdili smo naučeno sa našom gošćom policajkom Pavlicom. U srijedu 27. 03. 2019. posjetila nas je u našem vrtiću “Potočić” i sa djecom razgovarala o prometu te situacijama u prometu gdje su djeca neposredno uključena.

Naglasila nam je da moramo biti uvijek savjesni i odgovorni sudionici u prometu, radi nas samih a i radi drugih sudionika. Nakon razgovora u skupini otišli smo u šetnju. Naučili smo kako i kojom stranom ceste se krećemo kad smo sami i kad smo u koloni te kako sigurno prijeći cestu na pješačkom prijelazu i bez pješačkog prijelaza. Također smo imali priliku upoznati unutrašnjost policijskog auta, sjesti  u njega te uključiti rotacijska svjetla i zvuk što je djeci posebno interesantno. Policajki Pavlici se zahvaljujemo na suradnji.

Scroll to Top
Skip to content