Zajedno za djecu i planet Zemlju

Tijekom proteklog tjedna smo veliki dio svoga vremena posvetili edukaciji djece o recikliranju otpada. Naime u suradnji sa Udrugom za održivi razvoj Hrvatske koja provodi program „Zajedno za djecu i planet Zemlju” smo imali radionice kroz koje je predavač Nenad svaki dan predstavio po jednu vrstu otpada. Kako bi djeci to sve bilo zanimljivije svaki materijal predstavlja jedan lik, tako nam je u ponedjeljak bila i Vila Papirica za papir, Petko Peti za plastiku, Bocko Boca za staklo, Limenko Lim za metal i Straško Strašić za tekstil koji su nam pomagali u svemu tome i koji su nas potaknuli da i mi sakupimo što više otpada za recikliranje.

Na kraju lijepog i za djecu poučnog tjedna posjetili su nas djelatnici „Eko bicikla” koji su odvezli sakupljeni papir. Kako smo naučili puno o tome koliko je recikliranje važno za naš okoliš i prirodu , odlučili smo kroz cijelu vrtićku godinu poticati djecu i roditelje na sakupljanje otpada za recikliranje.

Scroll to Top
Skip to content