IMG 20170301 112016Ovih se dana u vrtićima „Vrapčića“ Drnje provodi preventivno sigurnosni projekt „Vidi i klikni“.
„Učenje kroz činjenje, igru i rad, osobno iskustvo ( pokazivanje i vježbanje u konkretnoj prometnoj situaciji koja je simulirana u prostoru ) koji je dio misije HAK-a i koncepta cjeloživotnog učenja o prometu i odgajanja za sigurno sudjelovanje u prometu najvažnije je za djecu koja osobnim iskustvom stječu ova za život neophodna znanja i vještine „ – rekla je voditeljica objekta Sanela Brgles.
Ciljana skupina su djeca u programu predškole koja će ove godine u jesen krenuti u prvi razred osnovne škole – kako bi iskustveno naučili prepoznati i vidjeti opasnost u prometu, te kako sami sebe mogu učiniti vidljivim za vozače.

„Poznavanje prometnih propisa, sigurnosnih pravila i odgovorno ponašanje na cesti vitalni su ponderi svake kampanje.
Problem malih pješaka – djece u prometu, najčešće je vezan za rizike njihova sudjelovanja u prometu u funkciji pješaka, kao i za siguran smještaj i sjedenje u automobilu – u svojstvu putnika.
Koncept programa „Vidi i klikni“ ja usvajanje praktičnih informacija, spoznaja i znanja o:
• sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili suputnika u automobilu),
• prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena u prometu,
• korištenju nogostupa,
• sigurnom prelasku ceste (propisnom i pravilnom prelaženju korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila…),
• prolasku raskrižjem,
• prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila (pokazivači smjera),
• uspostavi vizualnog kontakta / komunikacije pješak – vozač,
• propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobili
• rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva
Održivost ovoga programa sadržano je u činjenici da djeca stječu znanja i iskustva za buduće sigurno sudjelovanje u prometu i utječu pozitivno na eventualna pogrešna ponašanja njihovih roditelja.

Sadržaj modula
Djeca kao pješaci
• pravilno korištenje nogostupa (simulacija hodanja nogostupom)
• upoznavanje prometnih znakova
• prelazak ceste
o rizici neodgovornog ili nesmotrenog prelaženja ceste
o pravilno prelaženje ceste korištenjem pješačkih prijelaza
o simulacija prelaska

• prolazak raskrižjem
o propisno prelaženje (pojedinačno, u koloni)
o poznavanje prometnih svjetala (simulacija prelaska)
o vizualni kontakt i komunikacija s vozačem

o rizici prelaska ceste između parkiranih automobila – vidno polje, crta vidljivosti, uočljivost od strane vozača (simulacija s automobilima za napuhavanje i elektroautomobilom)

Djeca kao putnici u automobilu
• propisno i pravilno ulaženje u automobil i sjedenje
• korištenje sigurnosnih pojaseva u automobilu na prednjim i stražnjim sjedalima (simulacija u elektroautomobilu)
rizici zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva
• simulacija sjedenja u automobilu i posljedica neupotrebe sigurnosnih pojaseva u slučaju naglog kočenja (korištenjem lutke koja je nevezana i udara u armaturu automobila)“ ( izvor teksta službene stranice HAK-a)

„Edukativno – preventivni program sastavni je dio ostalih preventivnih programa vrtića „Vrapčić“ Drnje, a veliku zahvalnost dugujemo našem HAK-u Koprivnica, što nam je i ove godine omogućio za naše polaznike iskustveno učenje u području prometnog odgoja. Ove su godine projektom „Vidi i klini“ pokriveni vrtići u sklopu „Vrapčića“ Drnje iz Hlebina, Sigeca, Peteranca, Koprivničkih Bregi, Ždale i Gole.“- rekla je ravnateljica vrtića Snježana Tišljarić.

Scroll to Top
Skip to content