placeholder

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba u kulturi i civilnom društvu na području Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu (2)

Na temelju odredbe članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. …

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba u kulturi i civilnom društvu na području Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu (2) Pročitaj više »

placeholder

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi i programa/projekata udruga civilnog društva na području Općine Koprivnički Bregi u 2016. godini

Temeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za …

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi i programa/projekata udruga civilnog društva na području Općine Koprivnički Bregi u 2016. godini Pročitaj više »

placeholder

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Koprivnički Bregi u 2016. godini

Temeljem čanka 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i …

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Koprivnički Bregi u 2016. godini Pročitaj više »

placeholder

Raspisan je natječaj za prijem u radni odnos Radnik/radnica na revitalizaciji javnih površina

Radno mjesto Radnik/radnica na revitalizaciji javnih površina Mjesto rada: KOPRIVNIČKI BREGI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 4 Vrsta zaposlenja: Na određeno; javni radovi Radno vrijeme: Puno …

Raspisan je natječaj za prijem u radni odnos Radnik/radnica na revitalizaciji javnih površina Pročitaj više »

placeholder

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa iz proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik …

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa iz proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu Pročitaj više »

Scroll to Top
Skip to content